អត្ថបទភាសាខ្មែរ

Teamwork Mistakes

ភាពឆ្គងទាំង ៥ របស់ក្រុម

មិនថាក្រុមហ៊ុនតូច ឬក្រុមហ៊ុនធំទេ គឺតែងតែជួបបញ្ហានៃភាពឆ្គងទាំង ៥ នេះ ដោយជៀសមិនរួច​ ។ ស្វែងយល់ពីភាពឆ្គងទាំង ៥ យ៉ាងនេះ

អានត »
ស្វែងរកគុណតម្លៃស្នូល

ស្វែងរកគុណតម្លៃស្នូលរបស់អ្នក

អ្នកគ្រប់គ្រងដែលចេះចាប់អារម្មណ៍សង្កេតច្រើនដែលទទួលបានជោគជ័យ ចេះស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ ហើយដំណើរការនេះគឺវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះ ដែលប្តេជ្ញាស្វែងរកអត្ថន័យនៅក្នុងការងាររបស់ពួកគេ។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះបាន សូមដុសខាត់ និងត្រេកអរចំពោះគុណតម្លៃដែលជាលក្ខណៈស្នូលរបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យវាកាន់តែមានឥទ្ធិពល និងទទួលបានការផ្តល់លើកតម្កើង។ ពិចារណាសំណួរទាំងនេះ៖

អានត »
Overthinking

១០ វិធី ដើម្បីឈប់ពី Overthinking

តើអ្វីដែលរារាំងពួកយើងមិនអោយរស់នៅជីវិតដែលយើងចង់បាន 😯 ? យើងអាចនិយាយបានថា បញ្ហាដែលធំបំផុតនោះគឺ ពួកយើងមិនដឹងថាគួរឈប់គិតច្រើនហួសហេតុ (overthinking) ដោយរបៀបណា។ យើងគិតច្រើនហួសហេតុរហូតដល់បញ្ហាតូចៗក្លាយជារឿងធំហើយគួរអោយខ្លាចជាងការពិតរបស់បញ្ហាទាំងនោះ។ យើងគិតច្រើនពេករហូតដល់រឿងវិជ្ជមាន

អានត »
Eagle or Duck

អ្នកជាអ្នកដឹកនាំប្រភេទណា? ឥន្រ្ទីឬទា?

នៅពេលនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាក ជាទូទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងពីរប្រភេទ គឺអ្នកគ្រប់គ្រងប្រភេទសត្វទា ឬអ្នកគ្រប់គ្រងប្រភេទសត្វឥន្ទ្រី។ សត្វទាមានទំនោរដើរតាមទាដែលជាអ្នកនាំមុខ ហើយមិនដែលសោះដែលខ្លួននឹកចង់បង្កើតឥទ្ធិពលអ្វីមួយនឹង ម៉្លោះហើយអ្នកដឹកនាំប្រភេទដូចសត្វទាដែលចាំតែដើរតាមមេទានេះ ក៏មិនដែលមានឱកាសអ្វីបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយក្លាហាន ដោយម៉ឺងម៉ាត់បានម្តងនឹងគេឡើយ។ ពួកគេ

អានត »
3Ts

គោលការណ៍អ្នកដឹកនាំ ៣ ធី (3Ts)

ភាពជាអ្នកដឹកនាំបីធី ( 3Ts ) របស់លោកស្រី ស្តែក ផ្តល់ជូននូវការប្រតិបត្តិការងារចំនួន ១២ របៀប ដែលអាចឱ្យអ្នកប្រតិបត្តិការងារមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិ និងប្រសិទ្ធភាព។

អានត »
Sothea Sitting

ហេតុផល ៥ យ៉ាងដែលយើងគួរតែឈប់ព្យាយាម Prove ពីខ្លួនយើងទៅអ្នកដទៃ

ភាពវិសេសវិសាលរបស់យើងម្នាក់ៗគឺ ភាពស្មុគស្មាញរបស់យើង ភាពងាយទទួលរងគ្រោះ និងចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងទាំងអស់៕ ពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនយើងជាយើង ជាជាងការធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលអ្នកដទៃចង់អោយយើងក្លាយខ្លួនជា យើងបើកចំហរខ្លួនឯងទៅកាន់ ទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដ សុភមង្គលពិតប្រាកដ និង

អានត »
Scroll to Top